Tag Archives: ngân hàng liên doanh

Ngân hàng liên doanh Việt Thái chấm dứt hoạt động

Theo đề nghị của Ngân hàng liên doanh Việt Thái, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc thu hồi Giấy phép hoạt động ngân hàng này. Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định thu hồi Giấy ...