Tag Archives: Ngân hàng Hy Lạp

Hy Lạp đã mở cửa các nhà băng trở lại

Sau 3 tuần đóng cửa, ngày 20/7 các ngân hàng tại Hy lạp đã bắt đầu mở cửa trở lại, người dân Hy Lạp xếp hàng dài bên ngoài các ngân hàng để giao dịch, đây là dấu hiệu cho thấy các ngân hàng đã ...