Tag Archives: lệnh cấm nhập cảnh

Chính quyền Trump kháng cáo phán quyết của thẩm phán Hawaii

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn kháng cáo phán quyết của thẩm phán liên bang Derrick K. Watson ở Hawaii sau khi vị thẩm phán này quyết định chặn lệnh cấm nhập cảnh đã sửa đổi mới được tổng thống phê duyệt. ...

Israel cũng thông qua lệnh cấm nhập cảnh, gây tranh cãi

Mỹ không phải là nước duy nhất đưa ra lệnh cấm nhập cảnh. Israel cũng vừa thông qua một đạo luật cấm nhập cảnh đối với những người nước ngoài ủng hộ việc tẩy chay Israel hoặc các lãnh thổ mà họ kiểm soát. Thời ...

Tổng thống Trump ban hành sắc lệnh cấm nhập cảnh mới

Lệnh cấm nhập cảnh mới được sửa đổi so với sắc lệnh ban đầu ngày 27/1. Lệnh cấm nhập cảnh sửa đổi của Tổng thống Trump sẽ tạm thời không cho vào Mỹ những người từ 6 quốc gia đa số người Hồi giáo, áp ...