Tag Archives: lãng phí thời gian

Điều mà bao nhiêu tiền bạc cũng không thể mua nổi là gì?

Có người nói “Thứ gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng… rất nhiều tiền”. Nhưng một lúc nào đó trong cuộc đời, người đó sẽ hiểu ra câu nói trên không đúng. Tiền có thể mua được hàng triệu chiếc đồng hồ ...