Tag Archives: Làn sóng kiện Giang Trạch Dân

Làn sóng kiện Giang Trạch Dân diễn ra khắp Trung Quốc

Người dân tại Trung Quốc và nhiều nơi trên thế giới đã bùng nổ làn sóng yêu cầu xét xử ông Giang Trạch Dân vì những tội ác đối với Pháp Luân Công như tra tấn, giết hại, mổ cướp nội tạng. Ông Giang Trạch Dân là ...