Tag Archives: Lạm phát 2015

Lạm phát cơ bản năm 2015 khoảng 3,5%

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) dựa trên phân tích tổng cầu, dự báo lạm phát cơ bản năm 2015 khoảng 3,5% và có thể đạt mục tiêu 5% về lạm phát tổng thể sẽ phụ thuộc chủ yếu vào mức độ ...