Tag Archives: Làm giàu bất chính

Tiền tài bất chính, sớm muộn cũng bị trời thu hồi lại

Khổng Tử từng nói: “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo” (ý nói: Người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý). Mong muốn phát tài là không sai nhưng cần phải tuân thủ đạo lý. Nếu không, kiếm tiền bất ...