Tag Archives: kiết lỵ

Ấn Độ sẵn sàng chống lại dịch cúm heo (video)

Ấn Độ đã sẵn sàng để chống lại dịch cúm heo. Tại các bang Andhra Pradesh và Telangana ở phía nam Ấn Độ, sự bùng phát dịch cúm heo đã lấy đi sinh mạng của 14 người. Liên quan đến điều này, bộ trưởng Bộ ...