Tag Archives: include và contain

Phân biệt comprise, consist of, compose, include và contain

Chúng ta đều biết comprise, consist of, compose, include và contain mang nghĩa chứa đựng, bao gồm. Nhưng việc phân biệt được sự khác nhau giữa chúng trong cách sử dụng lại không hề đơn giản. Hãy đọc bài học sau và thử làm bài ...