Tag Archives: ICBM

Tên lửa xuyên lục địa của Triều Tiên vô tác dụng?

Nghiên cứu của 2 chuyên gia phòng thủ tên lửa cho thấy ICBM của Triều Tiên không hiệu quả. Triều Tiên đã khiến thế giới bất ngờ khi phóng thành công tên lửa xuyên lục địa (ICBM) vào ngày 4/7. Thậm chí Bình Nhưỡng còn bắn ...