Tag Archives: Hoàng Chi Phong

Joshua Wong sẽ có bài nói chuyện ở Mỹ?

Cậu thiếu niên biểu tượng của Phong trào Ô dù có thể sẽ có bài nói chuyện về chiến dịch ủng hộ dân chủ này – ở một nơi cách Hồng Kông hơn 12.874 km. Joshua Wong (Hoàng Chi Phong), ngưỡi lãnh đạo nhóm Học ...