Tag Archives: Đại học ở Mỹ

Đại học Mỹ: Danh sách trường dễ và khó vào nhất

Theo đánh giá xếp hạng hàng năm của U.S News & World Report, năm 2014, tỉ lệ đầu vào của 3000 trường đại học, cao đẳng của Mỹ là 64.7%. Nói cách khác, xác suất trúng tuyển vào đại học của mỗi sinh viên là ...