Tag Archives: chăm sóc tỳ vị

7 cách chăm sóc tỳ vị yếu để sống thọ – P2

Người tỳ vị yếu biểu hiện không có sinh khí, sắc mặt trắng bệch, môi tái, có người rất gầy như thể gió thổi là sẽ ngã ngay, có người lại rất mập, trông cơ thể to lớn, nhưng lại không tráng kiện chút nào. ...