Tag Archives: Cây tiêu

Tín hiệu mừng, xuất khẩu hạt tiêu vẫn tăng

Nền kinh tế thế giới chưa thực sự phục hồi mạnh, sức mua chưa tăng cao, là một trong những lý do làm cho xuất khẩu nông sản 4 tháng đầu năm giảm cả về khối lượng và giá trị. Tuy nhiên, hạt tiêu là ...