Tag Archives: Cây thốt nốt

Nông dân nghèo đang đào thốt nốt bán cho Trung Quốc

Cây thốt nốt là hình ảnh, là linh hồn của Bảy Núi, An Giang, vừa tạo màu xanh, bóng mát và là cây có giá trị kinh tế ở Tây Nam bộ, có thể lấy nước nấu đường, ăn trái tươi và khai thác thân cây già ...