Tag Archives: bạch kim

Vật liệu nano mới mở ra tương lai cho năng lượng tái tạo

Tiêu thụ năng lượng toàn cầu đang tăng nhanh ở mức báo động. Có ba nguyên nhân chính: phát triển kinh tế nhanhh, tăng trưởng dân số, và sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các thiết bị tiêu dùng năng lượng trên toàn thế ...