Tag Archives: bác học

Nikola Tesla: Nhà bác học điên hay thiên tài bị quên lãng?

Cùng thời với Thomas Edison – nhà phát minh nổi tiếng của thế kỷ 20, còn có một thiên tài bị lãng quên. Đó là người có thành tựu khoa học ảnh hưởng rất lớn đến nhân loại trong thế kỷ 21 – Nikola Tesla (1856-1943). Tuy nhiên, ...