Virus corona mới gây bệnh viêm phổi Vũ Hán có thể lây nhiễm ở khoảng cách 2 m, theo chuyên gia Lý Hưng Vượng tại bệnh viện Địa Đàn Bắc Kinh, thành viên Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc.