Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi sát các diễn biến ở Biển Đông.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khẳng định nội dung trên khi trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 14/4 về thông tin một nhóm tàu của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam ở Biển Đông.