Vì sao gia đình nhiều mâu thuẫn như? (Phần 3: Đạo của người chồng)
Vợ chồng không chế ước lẫn nhau cũng là đang ở trong Đạo.