“Chúng ta phải cùng nhau hợp tác chống lại ảnh hưởng chính trị và sự ép buộc của chính quyền Trung Quốc. Vấn đề của chúng ta không phải là với người dân Trung Quốc. Trung Quốc có nhiều thứ hơn là mỗi Đảng Cộng sản”, ông James Risch cho biết trong một cuộc thảo luận được tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington vào ngày 12/11.