Tuyệt giao đối với ĐCSTQ chính là cuộc chiến vì vận mệnh của toàn nhân loại

Năm 2020 ghi nhận nhiều biến động bất thường đối với toàn thế giới. Nó là cơ hội để mọi người trên khắp hành tinh cùng suy nghĩ, tìm hiểu và khám phá về mối đe dọa lớn nhất mà các cá nhân, nhóm người hay một đất nước phải đối mặt, đó chính là mối đe dọa của ĐCSTQ.