Nhiều nhà nghiên cứu về Trung Quốc thường so sánh “Vạn lý Tường lửa” của ĐCSTQ với Bức tường Berlin trong kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh. Cả hai đều có mục đích là kìm giữ con người bên trong bức tường một cách hà khắc, đồng thời ngăn cản họ vươn ra thế giới bên ngoài.

Ngay từ năm 1996, khi Internet bắt đầu phát triển tại Trung Quốc, đó cũng là lúc ĐCSTQ lo sợ và đưa ra những chính sách kiểm duyệt. Lý do mà ĐCSTQ biện minh thì có rất nhiều, nhưng chung quy lại cũng chỉ là để che đậy việc làm mờ ám của ĐCSTQ hòng tiếp tục lừa dối người dân.