Chủng cúm H5N1 gây truyền nhiễm cho gia cầm vừa mới bùng phát tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), theo Reuters ngày1/2.