Tổng thống Trump: ‘Trung Quốc là mối đe dọa đối với thế giới’