Tổng thống Trump phát biểu nhân ngày Độc Lập của nước Mỹ (ngày 4/7), nhấn mạnh về niềm tôn kính Đức Chúa Trời và quyền con người.

Ông Trump nhấn mạnh: “Đó là lý do tại sao chính phủ của tôi đang chuyển giao quyền lực ra khỏi Washington và đưa quyền lực quay trở lại nơi nó thuộc về người dân”.