Trong bóng tối họ nghe thấy tiếng những đứa trẻ sắp mất mạng phải khóc than
Cùng tiếng thét của nhiều con người khác, có kẻ kêu gào giúp đỡ...