Tin cập nhật 30/8: TP.HCM miễn phí xét nghiệm Covid-19 cho shipper từ 30/8