Tin Biển Hoa Đông 4/5: Mục đích đằng sau việc Trung Quốc cử tàu hỗ trợ Indonesia trục vớt tàu ngầm bị chìm

00:00 Điểm tin
00:47 Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan: “Quân đội quốc gia nhất định sẽ làm chủ được tình hình”
02:22 Trung Quốc cải tiến việc tiếp nhiên liệu cho máy bay, Đài Loan cần chú ý
05:10 Mục đích đằng sau việc Trung Quốc cử tàu hỗ trợ Indonesia trục vớt tàu ngầm bị chìm
06:51 Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan: Xác suất cướp cò ở eo biển tăng lên
09:10 Ý kiến: Mối lo của ông Tập và “chiến dịch bọ cạp độc” của Đài Loan, tấn công không phải là lựa chọn tốt
15:25 Ông Tập có tấn công Đài Loan không? Câu trả lời nằm trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu