- Úc cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, củng cố quan hệ với Đông Nam Á

- Bộ trưởng Quốc phòng: Đài Loan đã sẵn sàng cho cuộc tấn công của Trung Quốc

- Sự hiếu chiến của Trung Quốc có khả năng mở rộng ra ngoài Đài Loan

- TT Thái Anh Văn tại Hội nghị Dân chủ Thế giới: Đài Loan không sợ ĐCSTQ đe dọa

- Học giả Đài Loan: "làn sóng tam thoái" sẽ xóa sổ ĐCSTQ và mở ra một kỷ nguyên mới