Tiêm vắc xin Covid-19 tại Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM phải đóng 388.000 đồng, thực hư ra sao?

 - Tiêm vắc xin tại Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM phải đóng 388.000 đồng, thực hư ra sao?

- Yêu cầu không phun khử khuẩn ngoài trời, vào người do kém hiệu quả và ảnh hưởng sức khỏe