"Thiếu nữ người Việt 17 tuổi chết sau hai năm lao động ở Ả-rập Xê-út"