Vậy nên Phó Tổng thống Mike Pence dùng câu cổ ngữ “Thiên kiến cửu viễn” cũng là lời cảnh báo nhắc nhở Bắc Kinh rằng “Chớ quên Trời nhìn thấu”, rằng: “Những điều mà lãnh đạo Mỹ – Trung cần làm là phải nhìn vào hòa bình và phồn vinh của tương lai, nhìn vào việc làm thế nào để phù hợp với Thiên Đạo”. Với ẩn ý về những việc làm của Bắc Kinh bấy lâu nay đi ngược lại với Thiên Đạo, đi ngược với ý Trời, khuếch trương vô thần luận, đàn áp đức tin, mổ cướp nội tạng, bành trướng bá quyền...