Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình đứng ‘chót bảng’ hầu hết môn thi