Về các hành động pháp lý của ĐCSTQ chống lại Alibaba, các chuyên gia tài chính đã đưa ra nhận xét.
Thứ nhất, Alibaba là mục tiêu đầu tiên của ĐCSTQ trong việc đàn áp chống độc quyền.
Thứ hai là do Jack Ma bị kẹp giữa cuộc tranh giành quyền lực của ĐCSTQ, dù có phe phái Giang sau lưng thì ông vẫn không thoát khỏi bị đàn áp.
Thứ ba, dù Jack Ma từng đề xuất chuyển một phần quyền tài sản và vốn chủ sở hữu của Alipay cho chính quyền trung ương, nhưng Ant Group đã không thể IPO cách đây vài ngày.