Tính đến 20h30 ngày 13/2, 16 tỉnh, thành phố đã quyết định cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17/2.