Gần đây, một tín đồ đã đăng tải bức ảnh cuốn sách giáo khoa này lên tài khoản công khai WeChat, nói rằng cuốn sách giáo khoa này đã được sử dụng trong một số trường trung cấp chuyên nghiệp, đối với giáo hội mà nói đó là một sự sỉ nhục.