Hình vẽ logo của WHO gồm biểu tượng trái đất, cây gậy và con rắn: Một con rắn cuộn trên cây gậy, và cây gậy cắm thẳng đứng trên trái đất. Không nghi ngờ gì nữa, nổi bật nhất trong logo này là con rắn: Một con rắn lớn đang dòm ngó trái đất, một con rắn chiếm lĩnh trái đất, một âm hồn đang dùng quyền lực để điều khiển loài người.

Vậy tại sao biểu tượng về sức khỏe và tính mệnh của loài người lại được đại biểu bằng hình tượng một con rắn như vậy?