Tản văn:

0:00 Mở đầu

0:22 Chuyện 1: Ra đi mang hi vọng, hồi hương "ôm" theo nợ

2:50 Chuyện 2: Cứ đi đã, rồi kiểu gì cũng về đến nhà

4:45 Chuyện 3: Vợ chồng nghèo tìm đường về quê