Vào hôm 8/3 sau khi một phần tư dân số Ý bị “cắt đứt” với phần còn lại của đất nước, do chính phủ áp lệnh phong tỏa miền Bắc nước Ý để ngăn dịch COVID-19 lây lan. Tuy nhiên, một số người đã kịp tháo chạy khỏi “vùng đỏ”.