Tạ Yến Ích, một luật sư vô tội tại Trung Quốc, trong sự kiện 709 đã bị chính quyền Trung Quốc cầm tù và tra tấn. Vợ của anh Nguyên San San, một phụ nữ chỉ muốn một cuộc sống bình thường, đã dũng cảm bước ra bảo vệ quyền lợi của chồng. Con gái của anh, từ trong bụng mẹ đã bắt đầu theo mẹ trên con đường này.