Ngày 21/2, khoảng 2 hecta lúa ở xã Khánh Bình (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) sắp được thu hoạch thì bị chảy rụi, khiến chủ ruộng thiệt hại 70 triệu đồng.