Lời kêu gọi ôn hòa cách đây 18 năm đã trở thành cái cớ cho một chiến dịch khủng bố đối với hàng trăm triệu người tại Trung Quốc.

  • 10.000 học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày 25/4/1999, Thủ tướng Chu Dung Cơ trực tiếp lắng nghe.
  • Bất chấp sự phản đối của 6 ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Giang Trạch Dân phát lệnh đàn áp Pháp Luân Công.
  • Lời tuyên truyền về 'tà giáo' là công cụ để đàn áp Pháp Luân Công chứ không phải nguyên nhân của cuộc đàn áp.
  • Chủ tịch Tập Cận Bình có dấu hiệu muốn từ bỏ cuộc đàn áp Pháp Luân Công.