Mời các bạn cùng nghe 2 câu chuyện nhân sinh cảm ngộ:
- Những gì cần buông thì hãy buông, những gì nên mất thì hãy mất
- Năm tháng khiến chúng ta học được cách nhìn rõ chuyện đời, tùy ngộ mà an