Các tài liệu bị rò rỉ của chính phủ Trung Quốc mà The Epoch Times có được, đã tiết lộ cách làm thế nào mà các dự án do Bắc Kinh tài trợ, tiến tới quan hệ đối tác với các tổ chức nghiên cứu ở nước ngoài. Mục đích của họ là đánh cắp công nghệ từ nước ngoài. Các dự án này do Bộ Khoa học và Công nghệ thiết kế và được thực hiện bởi Hiệp hội Trao đổi Nhân tài Quốc tế tỉnh Hà Bắc.