Nhà thơ Trần Đăng Khoa: "Tôi rất thích dòng nhạc này, và tôi rất mong sắp tới chúng ta sẽ được thưởng thức trực tiếp. Những người sẽ mời Shen Yun về, các bạn hãy vững tin đi, vì hôm nay bóng đá cũng không ngăn cản được dòng người đến với Shen Yun thì sắp tới chắc chắn sẽ rất đông người đến với Shen Yun. Và chúng ta sẽ tiếp nhận năng lượng trực tiếp từ Shen Yun. Sẽ rất tuyệt vời, tôi có thể nói như vậy!"