Hãy nhớ rằng bất kỳ điểm nào dưới 0,05 khi sử dụng định luật Benford đều được coi là có sai số thống kê đáng kể. Điều này có nghĩa là điểm số 0,000017 của Biden là rất đáng quan ngại về mặt thống kê, và hy vọng điều gì đó sẽ được đưa ra trong quá trình tố tụng nhằm mục tiêu đảm bảo công bằng bầu cử.