Trên thị trường có rất nhiều loại nấm như nấm hương, nấm bào ngư, nấm hầu thủ, nấm kim châm… Vậy mỗi loại nấm có những công dụng như thế nào đối với sức khoẻ?