[Live] Lắng đọng đêm về số 561: Đêm thứ 7 cô thấy mẹ trở về, kể câu chuyện về địa ngục