[Live] Lắng đọng đêm về số 560: Trong cuộc sống, bạn rất cần dũng khí dám nói ‘Không’